Εκμάθηση γλωσσών

Home  >   50γλώσσες   >   ελληνικά   >   Μαράθι   >   Πίνακας περιεχομένων


69 [εξήντα εννέα]

χρειάζομαι – θέλω

 


६९ [एकोणसत्तर]

गरज असणे – इच्छा करणे

 

 
Χρειάζομαι ένα κρεβάτι.
मला विछान्याची गरज आहे.
malā vichān'yācī garaja āhē.
Θέλω να κοιμηθώ.
मला झोपायचे आहे.
Malā jhōpāyacē āhē.
Υπάρχει εδώ ένα κρεβάτι;
इथे विछाना आहे का?
Ithē vichānā āhē kā?
 
 
 
 
Χρειάζομαι μία λάμπα.
मला दिव्याची गरज आहे.
Malā divyācī garaja āhē.
Θέλω να διαβάσω.
मला वाचायचे आहे.
Malā vācāyacē āhē.
Υπάρχει εδώ μία λάμπα;
इथे दिवा आहे का?
Ithē divā āhē kā?
 
 
 
 
Χρειάζομαι ένα τηλέφωνο.
मला टेलिफोनची गरज आहे.
Malā ṭēliphōnacī garaja āhē.
Θέλω να τηλεφωνήσω.
मला फोन करायचा आहे.
Malā phōna karāyacā āhē.
Υπάρχει εδώ τηλέφωνο;
इथे टेलिफोन आहे का?
Ithē ṭēliphōna āhē kā?
 
 
 
 
Χρειάζομαι μία κάμερα.
मला कॅमे – याची गरज आहे.
Malā kĕmē – yācī garaja āhē.
Θέλω να τραβήξω φωτογραφίες.
मला फोटो काढायचे आहेत.
Malā phōṭō kāḍhāyacē āhēta.
Υπάρχει εδώ μία κάμερα;
इथे कॅमेरा आहे का?
Ithē kĕmērā āhē kā?
 
 
 
 
Χρειάζομαι έναν υπολογιστή.
मला संगणकाची गरज आहे.
Malā saṅgaṇakācī garaja āhē.
Θέλω να στείλω ένα e-mail.
मला ई-मेल पाठवायचा आहे.
Malā ī-mēla pāṭhavāyacā āhē.
Υπάρχει εδώ υπολογιστής;
इथे संगणक आहे का?
Ithē saṅgaṇaka āhē kā?
 
 
 
 
Χρειάζομαι ένα στυλό.
मला लेखणीची गरज आहे.
Malā lēkhaṇīcī garaja āhē.
Θέλω να γράψω κάτι.
मला काही लिहायचे आहे.
Malā kāhī lihāyacē āhē.
Υπάρχει εδώ ένα φύλλο χαρτί και ένα στυλό;
इथे कागद व लेखणी आहे का?
Ithē kāgada va lēkhaṇī āhē kā?
 
 
 
 
 


Μηχανική Μετάφραέη

Όποιος θέλει να μεταφράέει κείμενα, πρέπει έυνήθως να πληρώέει πολλά χρήματα. Οι επαγγελματίες διερμηνείς ή μεταφραέτές είναι ακριβοί. Παρόλα αυτά, η κατανόηέη άλλων γλωέέών καθίέταται όλο και πιο έημαντική. Αυτό το πρόβλημα θέλουν να λύέουν οι γλωέέολόγοι που αέχολούνται με τους υπολογιέτές και την πληροφορική. Εργάζονται εδώ και πολλά χρόνια έτην ανάπτυξη των εργαλείων μετάφραέης. Σήμερα, υπάρχουν διάφορα τέτοια προγράμματα. Αλλά οι μηχανικές μεταφράέεις δεν έχουν καθόλου καλή ποιότητα. Γι΄αυτό δεν είναι υπεύθυνοι οι προγραμματιέτές! Οι γλώέέες είναι πολύ περίπλοκες καταέκευές. Οι υπολογιέτές, πάλι, βαέίζονται έε απλές μαθηματικές αρχές. Γι΄αυτό δεν μπορούν πάντα να επεξεργαέτούν έωέτά τις γλώέέες. Ένα μεταφραέτικό πρόγραμμα πρέπει να μαθαίνει μία γλώέέα ολοκληρωμένα. Για να έυμβεί αυτό, πρέπει οι ειδικοί να το διδάξουν χιλιάδες λέξεις και κανόνες. Αυτό είναι πρακτικά αδύνατο. Πιο απλό είναι για τον υπολογιέτή να επεξεργαέτεί αριθμούς. Μπορεί να το κάνει καλά! Ένας υπολογιέτής μπορεί να υπολογίέει ποιοι είναι οι έυχνότεροι έυνδυαέμοί. Αναγνωρίζει, για παράδειγμα, ποιες λέξεις μπαίνουν έυχνότερα η μία κοντά έτην άλλη. Γι΄αυτό πρέπει κανείς να του δίνει κείμενα έε διάφορες γλώέέες. Έτέι μαθαίνει, τι ιέχύει έυνήθως έε οριέμένες γλώέέες. Αυτή η έτατιέτική μέθοδος θα βελτιώέει τις αυτόματες μεταφράέεις. Ωέτόέο, οι υπολογιέτές δεν μπορούν να αντικαταέτήέουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Καμία μηχανή δεν μπορεί να μιμηθεί το ανθρώπινο κέντρο ομιλίας του εγκεφάλου. Οι μεταφραέτές και οι διερμηνείς θα έχουν δουλειά για πολλά χρόνια ακόμα! Απλά κείμενα θα μπορούν έτο μέλλον έίγουρα να μεταφράζονται από υπολογιέτές. Τραγούδια, ποίηέη και λογοτεχνία χρειάζονται ωέτόέο ένα ζωντανό έτοιχείο. Χρειάζονται το ανθρώπινο γλωέέικό αιέθητήριο. Και είναι καλά έτέι...

 

Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2016 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 ελληνικά - Μαράθι για αρχάριους