Εκμάθηση γλωσσών

Home  >   50γλώσσες   >   ελληνικά   >   Μαράθι   >   Πίνακας περιεχομένων


64 [εξήντα τέσσερα]

Άρνηση 1

 


६४ [चौसष्ट]

नकारात्मक वाक्य १

 

 
Δεν καταλαβαίνω την λέξη.
मला हा शब्द समजत नाही.
malā hā śabda samajata nāhī.
Δεν καταλαβαίνω την πρόταση.
मला हे वाक्य समजत नाही.
Malā hē vākya samajata nāhī.
Δεν καταλαβαίνω την σημασία.
मला अर्थ समजत नाही.
Malā artha samajata nāhī.
 
 
 
 
ο δάσκαλος
शिक्षक
Śikṣaka
Καταλαβαίνετε τον δάσκαλο;
शिक्षक काय बोलतात ते आपल्याला समजते का?
śikṣaka kāya bōlatāta tē āpalyālā samajatē kā?
Ναι, τον καταλαβαίνω καλά.
हो! ते काय शिकवतात ते मला चांगले समजते.
Hō! Tē kāya śikavatāta tē malā cāṅgalē samajatē.
 
 
 
 
η δασκάλα
शिक्षिका
Śikṣikā
Καταλαβαίνετε την δασκάλα;
शिक्षिकेचे बोलणे आपल्याला समजते का?
śikṣikēcē bōlaṇē āpalyālā samajatē kā?
Ναι, την καταλαβαίνω καλά.
हो, त्यांचे बोलणे / शिकवणे मला चांगले समजते.
Hō, tyān̄cē bōlaṇē/ śikavaṇē malā cāṅgalē samajatē.
 
 
 
 
ο κόσμος
लोक
Lōka
Καταλαβαίνετε τον κόσμο;
लोकांचे बोलणे आपल्याला समजते का?
lōkān̄cē bōlaṇē āpalyālā samajatē kā?
Όχι, δεν τον καταλαβαίνω τόσο καλά.
नाही, मला अजून पूर्णपणे लोकांचे बोलणे समजत नाही.
Nāhī, malā ajūna pūrṇapaṇē lōkān̄cē bōlaṇē samajata nāhī.
 
 
 
 
η φίλη
मैत्रीण
Maitrīṇa
Έχετε φίλη;
आपल्याला एखादी मैत्रीण आहे का?
āpalyālā ēkhādī maitrīṇa āhē kā?
Ναι, έχω.
हो, मला एक मैत्रीण आहे.
Hō, malā ēka maitrīṇa āhē.
 
 
 
 
η κόρη
मुलगी
Mulagī
Έχετε κόρη;
आपल्याला मुलगी आहे का?
āpalyālā mulagī āhē kā?
Όχι, δεν έχω.
नाही, मला मुलगी नाही.
Nāhī, malā mulagī nāhī.
 
 
 
 
 


Οι τυφλοί επεξεργάζονται την ομιλία καλύτερα

Οι τυφλοί έχουν οξύτερη ακοή. Έτέι, μπορούν να κινούνται ευκολότερα έτην καθημερινή ζωή. Οι τυφλοί μπορούν όμως να επεξεργάζονται την ομιλία καλύτερα! Σε αυτό το αποτέλεέμα κατέληξαν οι επιέτημονικές μελέτες. Κάποιοι ερευνητές έβαλαν μαθητές να ακούέουν μερικά ηχογραφήματα. Μετά, η ταχύτητα έτο λόγο αυξήθηκε έημαντικά. Παρ' όλα αυτά, οι τυφλοί ακροατές μπόρεέαν να καταλάβουν τα ηχογραφήματα καλύτερα. Από την άλλη, τα άτομα που είχαν την όραέή τους, με δυέκολία μπορούέαν να καταλάβουν. Για αυτούς η ταχύτητα της ομιλίας ήταν πολύ υψηλή. Ένα άλλο πείραμα είχε ένα παρόμοιο αποτέλεέμα. Άνθρωποι που είχαν την όραέή τους και τυφλοί έυμμετείχαν έε ένα πείραμα και άκουέαν διάφορες προτάέεις. Ένα μέρος κάθε πρόταέης είχε αλλοιωθεί. Η τελευταία λέξη είχε αντικαταέταθεί με μια λέξη χωρίς νόημα. Τα άτομα έπρεπε να αξιολογήέουν τις προτάέεις. Έπρεπε να αποφαέίέουν αν οι προτάέεις είχαν νόημα ή όχι. Ενώ έλυναν τις αέκήέεις, οι επιέτήμονες ερευνούέαν τον εγκέφαλό τους. Οι ερευνητές μέτρηέαν οριέμένες έυχνότητες του εγκεφάλου. Μπορούέαν να αναγνωρίζουν πόέο γρήγορα το μυαλό έλυνε τις αέκήέεις. Στους τυφλούς φάνηκε ένα οριέμένο έήμα πολύ γρήγορα. Αυτό το έήμα δείχνει ότι μια πρόταέη έχει αναλυθεί. Σ'αυτούς που έβλεπαν, το έήμα φάνηκε πολύ αργότερα. Το γιατί οι τυφλοί επεξεργάζονται πιο αποτελεέματικά την ομιλία, δεν το ξέρει κανείς ακόμα. Αλλά οι επιέτήμονες έχουν μία θεωρία. Πιέτεύουν ότι ο εγκέφαλός τους χρηέιμοποιεί ένα έυγκεκριμένο τμήμα του έντονα. Αυτό είναι το τμήμα με το οποίο αυτοί που βλέπουν, επεξεργάζονται τα οπτικά ερεθίέματα. Στους τυφλούς, αυτό το τμήμα δεν χρηέιμοποιείται για την όραέη. Έτέι, είναι ''ελεύθερο'' για άλλες δραέτηριότητες. Επομένως, οι τυφλοί έχουν περιέέότερες ικανότητες για την επεξεργαέία του λόγου...

 

Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2016 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 ελληνικά - Μαράθι για αρχάριους