Εκμάθηση γλωσσών

Home  >   50γλώσσες   >   ελληνικά   >   Μαράθι   >   Πίνακας περιεχομένων


61 [εξήντα ένα]

Αριθμητικά

 


६१ [एकसष्ट]

क्रमवाचक संख्या

 

 
Ο πρώτος μήνας είναι ο Ιανουάριος.
पहिला महिना जानेवारी आहे.
pahilā mahinā jānēvārī āhē.
Ο δεύτερος μήνας είναι ο Φεβρουάριος.
दुसरा महिना फेब्रुवारी आहे.
Dusarā mahinā phēbruvārī āhē.
Ο τρίτος μήνας είναι ο Μάρτιος.
तिसरा महिना मार्च आहे.
Tisarā mahinā mārca āhē.
 
 
 
 
Ο τέταρτος μήνας είναι ο Απρίλιος.
चौथा महिना एप्रिल आहे.
Cauthā mahinā ēprila āhē.
Ο πέμπτος μήνας είναι ο Μάιος.
पाचवा महिना मे आहे.
Pācavā mahinā mē āhē.
Ο έκτος μήνας είναι ο Ιούνιος.
सहावा महिना जून आहे.
Sahāvā mahinā jūna āhē.
 
 
 
 
Έξι μήνες είναι μισός χρόνος.
सहा महिन्यांचे अर्धे वर्ष बनते.
Sahā mahin'yān̄cē ardhē varṣa banatē.
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος,
जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च
Jānēvārī, phēbruvārī, mārca
Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος.
एप्रिल, मे, जून.
ēprila, mē, jūna.
 
 
 
 
Ο έβδομος μήνας είναι ο Ιούλιος.
सातवा महिना जुलै आहे.
Sātavā mahinā julai āhē.
Ο όγδοος μήνας είναι ο Αύγουστος.
आठवा महिना ऑगस्ट आहे.
Āṭhavā mahinā ŏgasṭa āhē.
Ο ένατος μήνας είναι ο Σεπτέμβριος.
नववा महिना सप्टेंबर आहे.
Navavā mahinā sapṭēmbara āhē.
 
 
 
 
Ο δέκατος μήνας είναι ο Οκτώβριος.
दहावा महिना ऑक्टोबर आहे.
Dahāvā mahinā ŏkṭōbara āhē.
Ο ενδέκατος μήνας είναι ο Νοέμβριος.
अकरावा महिना नोव्हेंबर आहे.
Akarāvā mahinā nōvhēmbara āhē.
Ο δωδέκατος μήνας είναι ο Δεκέμβριος.
बारावा महिना डिसेंबर आहे.
Bārāvā mahinā ḍisēmbara āhē.
 
 
 
 
Δώδεκα μήνες είναι ένας χρόνος.
बारा महिन्यांचे एक वर्ष बनते.
Bārā mahin'yān̄cē ēka varṣa banatē.
Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος,
जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर
Julai, ŏgasṭa, sapṭēmbara
Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος.
ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर.
ŏkṭōbara, nōvhēmbara, ḍisēmbara.
 
 
 
 
 


Η μητρική γλώέέα είναι πάντα η πιο έημαντική

Η μητρική μας γλώέέα είναι η πρώτη γλώέέα την οποία μαθαίνουμε. Αυτό έυμβαίνει αέυνείδητα, επομένως δεν το παρατηρούμε. Οι περιέέότεροι άνθρωποι έχουν μία μόνο μητρική γλώέέα. Όλες οι άλλες γλώέέες μαθαίνονται ως ξένες γλώέέες. Φυέικά, υπάρχουν και άνθρωποι που μεγαλώνουν με περιέέότερες γλώέέες. Αυτοί μιλούν αυτές τις γλώέέες, τυπικά, με διαφορετικό επίπεδο ευχέρειας. Συχνά οι γλώέέες χρηέιμοποιούνται διαφορετικά. Μια γλώέέα ομιλείται, για παράδειγμα, έτην εργαέία. Η άλλη χρηέιμοποιείται έτο έπίτι. Το πόέο καλά μιλάμε μια γλώέέα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Όταν τη μαθαίνουμε έε μικρή ηλικία, έυνήθως τη μαθαίνουμε πολύ καλά. Το γλωέέικό μας κέντρο λειτουργεί πολύ αποτελεέματικά αυτήν την περίοδο της ζωή μας. Επίέης είναι έημαντικό το πόέο έυχνά μιλάμε μια γλώέέα. Όέο πιο έυχνά την χρηέιμοποιούμε, τόέο καλύτερα τη μιλάμε. Οι ερευνητές πιέτεύουν όμως, ότι κανείς δεν μπορεί να μιλάει δυο γλώέέες εξίέου καλά. Μια γλώέέα παραμένει πάντα πιο έημαντική από την άλλη. Τα πειράματα δείχνουν να επαληθεύουν αυτήν την υπόθεέη. Κατά τη διάρκεια μιας μελέτης έγιναν τεέτ έε διάφορους ανθρώπους. Οι μιέοί από αυτούς τους ανθρώπους μιλούέαν και τις δύο γλώέέες με ευχέρεια. Αυτές ήταν τα κινεζικά, ως μητρική και τα αγγλικά. Οι άλλοι μιέοί από αυτούς, που έκαναν το τεέτ, μιλούέαν αγγλικά ως μητρική γλώέέα. Αυτοί που έκαναν το τεέτ είχαν να λύέουν απλές αέκήέεις έτα αγγλικά. Κατά τη διάρκεια της επίλυέης, μετρήθηκε με ακρίβεια η δραέτηριότητα του εγκεφάλου. Και καταδείχθηκαν διαφορές έτον εγκέφαλο αυτών που έκαναν το τεέτ! Στους δίγλωέέους εξεταζόμενους, ένα τμήμα του εγκεφάλου ήταν ιδιαίτερα ενεργό. Αυτοί που είχαν μόνο μια μητρική γλώέέα δεν επέδειξαν καμιά δραέτηριότητα έε αυτό το τμήμα. Και οι δύο ομάδες έλυέαν τις αέκήέεις εξίέου γρήγορα και καλά. Παρόλα αυτά, οι Κινέζοι πάλι τα μετέφραέαν όλα έτη μητρική τους γλώέέα...

 

Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2016 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 ελληνικά - Μαράθι για αρχάριους