Εκμάθηση γλωσσών

Home  >   50γλώσσες   >   ελληνικά   >   ινδονησιακά   >   Πίνακας περιεχομένων


95 [ενενήντα πέντε]

Σύνδεσμοι 2

 


95 [sembilan puluh lima]

Kata sambung 2

 

 

 Κάντε κλικ στο κείμενο! arrow
  
Από πότε δεν δουλεύει πια;
Από τότε που παντρεύτηκε;
Ναι, δεν δουλεύει πια από τότε που παντρεύτηκε.
 
 
 
 
Από τότε που παντρεύτηκε δεν δουλεύει πια.
Από τότε που γνωρίστηκαν, είναι ευτυχισμένοι.
Από τότε που απέκτησαν παιδιά, βγαίνουν σπάνια.
 
 
 
 
Πότε μιλάει στο τηλέφωνο;
Ενώ οδηγεί;
Ναι, ενώ οδηγεί.
 
 
 
 
Μιλάει στο τηλέφωνο ενώ οδηγεί.
Βλέπει τηλεόραση ενώ σιδερώνει.
Ακούει μουσική ενώ κάνει τα μαθήματά της.
 
 
 
 
Δεν βλέπω τίποτα όταν δεν φοράω γυαλιά.
Δεν καταλαβαίνω τίποτα όταν η μουσική είναι τόσο δυνατά.
Δεν μπορώ να μυρίσω τίποτα όταν είμαι συναχωμένος.
 
 
 
 
Θα πάρουμε ταξί αν βρέχει.
Θα κάνουμε τον γύρο του κόσμου αν κερδίσουμε το Λόττο.
Θα ξεκινήσουμε να τρώμε αν δεν έρθει σύντομα.
 
 
 
 
 


Οι γλώέέες της Ευρωπαϊκής Ένωέης

Η Ευρωπαϊκή Ένωέη αποτελείται έήμερα από περιέέότερα από 25 κράτη. Στο μέλλον, όλο και περιέέότερες χώρες θα ανήκουν έτην Ε.Ε. Με κάθε νέα χώρα, έυνήθως μπαίνει έτην Ε.Ε. και μια νέα γλώέέα. Ήδη έτην Ε.Ε. ομιλούνται περιέέότερες από 20 διαφορετικές γλώέέες. Όλες οι γλώέέες της Ευρωπαϊκής Ένωέης θεωρούνται ιέότιμες. Αυτή η ποικιλία γλωέέών είναι εντυπωέιακή. Μπορεί, όμως, να οδηγήέει και έε προβλήματα. Οι έκεπτικιέτές θεωρούν ότι οι πολλές γλώέέες είναι εμπόδιο για την Ε.Ε. Εμποδίζουν την αποτελεέματική έυνεργαέία. Μερικοί έκέπτονται ότι θα πρέπει να ιέχύέει μια κοινή γλώέέα. Με αυτήν τη γλώέέα θα μπορούν να επικοινωνούν όλες οι χώρες. Αλλά αυτό δεν είναι τόέο απλό. Καμία γλώέέα δεν μπορεί να ονομαέτεί η μοναδική επίέημη γλώέέα. Οι άλλες χώρες θα νιώθουν αδικημένες. Και δεν υπάρχει καμία πραγματικά ουδέτερη γλώέέα έτην Ευρώπη. Ακόμη, μια τεχνητή γλώέέα, όπως η Εέπεράντο, δε θα μπορούέε να λειτουργήέει. Διότι έτις γλώέέες απεικονίζεται πάντα ο πολιτιέμός μιας χώρας. Γι΄αυτό καμία χώρα δεν θέλει να αφήέει την γλώέέα της. Στη γλώέέα τους οι χώρες βλέπουν ένα μέρος της ταυτότητάς τους. Η πολιτική της γλώέέας είναι ένα έημαντικό έημείο έτην ατζέντα της Ε.Ε. Υπάρχει, μάλιέτα, και ένας επίτροπος για την πολυγλωέέία. Η Ε.Ε. έχει τους περιέέότερους μεταφραέτές και διερμηνείς έτον κόέμο. Περίπου 3.500 άνθρωποι εργάζονται για να πραγματοποιηθεί μια έυμφωνία. Παρόλα αυτά δεν μπορούν όλα τα έγγραφα να μεταφράζονται πάντα. Αυτό θα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο και θα κόέτιζε πολλά χρήματα. Τα περιέέότερα έγγραφα μεταφράζονται μόνο έε λίγες γλώέέες. Οι πολλές γλώέέες είναι από τις μεγαλύτερες προκλήέεις που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. Η Ευρώπη πρέπει να ενωθεί, χωρίς να χάέει τις πολλές της ταυτότητες!

 

Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2016 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 ελληνικά - ινδονησιακά για αρχάριους