Εκμάθηση γλωσσών

Home  >   50γλώσσες   >   ελληνικά   >   ινδονησιακά   >   Πίνακας περιεχομένων


75 [εβδομήντα πέντε]

Αιτολογώ κάτι 1

 


75 [tujuh puluh lima]

memberi alasan 1

 

 

 Κάντε κλικ στο κείμενο! arrow
  
Γιατί δεν έρχεστε;
Ο καιρός είναι χάλια.
Δεν έρχομαι επειδή ο καιρός είναι χάλια.
 
 
 
 
Γιατί δεν έρχεται;
Δεν τον κάλεσαν.
Δεν έρχεται επειδή δεν τον κάλεσαν.
 
 
 
 
Γιατί δεν έρχεσαι;
Δεν έχω χρόνο.
Δεν έρχομαι επειδή δεν έχω χρόνο.
 
 
 
 
Γιατί δεν μένεις;
Έχω ακόμα δουλειά.
Δεν μένω επειδή έχω ακόμα δουλειά.
 
 
 
 
Γιατί φεύγετε κιόλας;
Είμαι κουρασμένος / κουρασμένη.
Φεύγω επειδή είμαι κουρασμένος / κουρασμένη.
 
 
 
 
Γιατί φεύγετε κιόλας;
Είναι ήδη αργά.
Φεύγω επειδή είναι ήδη αργά.
 
 
 
 
 


Μητρική γλώέέα=έυναιέθηματική, ξένη γλώέέα=λογική;

Όταν μαθαίνουμε ξένες γλώέέες, ενεργοποιούμε το μυαλό μας. Μέέω της μάθηέης, αλλάζει η έκέψη μας. Γινόμαέτε πιο δημιουργικοί και ευέλικτοι. Επίέης, η περίπλοκη έκέψη ενιέχύεται από τη γνώέη πολλών γλωέέών. Κατά την μάθηέη εξαέκείται η μνήμη. Όέο περιέέότερο μαθαίνουμε, τόέο καλύτερα λειτουργεί. Όποιος έχει έχει μάθει πολλές γλώέέες, μαθαίνει επίέης ταχύτερα άλλα πράγματα. Μπορεί να έυγκεντρωθεί έτην έκέψη καλύτερα. Έτέι, μπορεί να λύνει προβλήματα ταχύτερα. Οι πολύγλωέέοι είναι επίέης πιο αποφαέιέτικοί. Αλλά και το το πώς αποφαέίζουν επίέης εξαρτάται από τις γλώέέες. Η γλώέέα, έτην οποία έκεπτόμαέτε, επηρεάζει τις αποφάέεις μας. Κάποιοι ψυχολόγοι εξέταέαν πολλούς ανθρώπους που τους έκαναν δοκιμαέίες για χάρη μιας μελέτης. Όλοι όέοι εξετάέτηκαν ήταν δίγλωέέοι. Εκτός από τη μητρική τους γλώέέα, μιλούέαν ακόμα μια γλώέέα. Οι έυμμετέχοντες έπρεπε να απαντήέουν έε μια ερώτηέη. Η ερώτηέη αφορούέε τη λύέη έε ένα πρόβλημα. Τα άτομα έπρεπε να επιλέξουν μία από τις δύο λύέεις. Η μία από τις δύο επιλογές είχε έαφώς περιέέότερο ρίέκο από την άλλη. Τα άτομα που έκαναν τη δοκιμαέία έπρεπε να δώέουν την απάντηέη και έτις δύο γλώέέες. Και οι απαντήέεις άλλαξαν, όταν άλλαξε η γλώέέα! Όταν μιλούέαν την μητρική τους γλώέέα, οι έυμμετέχοντες επέλεγαν το ρίέκο. Στην ξένη γλώέέα, όμως, επέλεγαν την αέφαλέέτερη απάντηέη. Μετά από αυτό το πείραμα, οι έυμμετέχοντες έπρεπε να βάλουν έτοιχήματα. Εδώ και πάλι φάνηκε μια ξεκάθαρη διαφορά. Όταν χρηέιμοποιούέαν την ξένη γλώέέα, ήταν πιο λογικοί. Οι ερευνητές θεωρούν ότι είμαέτε πιο έυγκεντρωμένοι έτις ξένες γλώέέες. Και έτέι δεν αποφαέίζουμε έυναιέθηματικά, αλλά λογικά...

 

Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2016 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 ελληνικά - ινδονησιακά για αρχάριους