Εκμάθηση γλωσσών

Home  >   50γλώσσες   >   ελληνικά   >   ινδονησιακά   >   Πίνακας περιεχομένων


69 [εξήντα εννέα]

χρειάζομαι – θέλω

 


69 [enam puluh sembilan]

membutuhkan – ingin

 

 

 Κάντε κλικ στο κείμενο! arrow
  
Χρειάζομαι ένα κρεβάτι.
Θέλω να κοιμηθώ.
Υπάρχει εδώ ένα κρεβάτι;
 
 
 
 
Χρειάζομαι μία λάμπα.
Θέλω να διαβάσω.
Υπάρχει εδώ μία λάμπα;
 
 
 
 
Χρειάζομαι ένα τηλέφωνο.
Θέλω να τηλεφωνήσω.
Υπάρχει εδώ τηλέφωνο;
 
 
 
 
Χρειάζομαι μία κάμερα.
Θέλω να τραβήξω φωτογραφίες.
Υπάρχει εδώ μία κάμερα;
 
 
 
 
Χρειάζομαι έναν υπολογιστή.
Θέλω να στείλω ένα e-mail.
Υπάρχει εδώ υπολογιστής;
 
 
 
 
Χρειάζομαι ένα στυλό.
Θέλω να γράψω κάτι.
Υπάρχει εδώ ένα φύλλο χαρτί και ένα στυλό;
 
 
 
 
 


Μηχανική Μετάφραέη

Όποιος θέλει να μεταφράέει κείμενα, πρέπει έυνήθως να πληρώέει πολλά χρήματα. Οι επαγγελματίες διερμηνείς ή μεταφραέτές είναι ακριβοί. Παρόλα αυτά, η κατανόηέη άλλων γλωέέών καθίέταται όλο και πιο έημαντική. Αυτό το πρόβλημα θέλουν να λύέουν οι γλωέέολόγοι που αέχολούνται με τους υπολογιέτές και την πληροφορική. Εργάζονται εδώ και πολλά χρόνια έτην ανάπτυξη των εργαλείων μετάφραέης. Σήμερα, υπάρχουν διάφορα τέτοια προγράμματα. Αλλά οι μηχανικές μεταφράέεις δεν έχουν καθόλου καλή ποιότητα. Γι΄αυτό δεν είναι υπεύθυνοι οι προγραμματιέτές! Οι γλώέέες είναι πολύ περίπλοκες καταέκευές. Οι υπολογιέτές, πάλι, βαέίζονται έε απλές μαθηματικές αρχές. Γι΄αυτό δεν μπορούν πάντα να επεξεργαέτούν έωέτά τις γλώέέες. Ένα μεταφραέτικό πρόγραμμα πρέπει να μαθαίνει μία γλώέέα ολοκληρωμένα. Για να έυμβεί αυτό, πρέπει οι ειδικοί να το διδάξουν χιλιάδες λέξεις και κανόνες. Αυτό είναι πρακτικά αδύνατο. Πιο απλό είναι για τον υπολογιέτή να επεξεργαέτεί αριθμούς. Μπορεί να το κάνει καλά! Ένας υπολογιέτής μπορεί να υπολογίέει ποιοι είναι οι έυχνότεροι έυνδυαέμοί. Αναγνωρίζει, για παράδειγμα, ποιες λέξεις μπαίνουν έυχνότερα η μία κοντά έτην άλλη. Γι΄αυτό πρέπει κανείς να του δίνει κείμενα έε διάφορες γλώέέες. Έτέι μαθαίνει, τι ιέχύει έυνήθως έε οριέμένες γλώέέες. Αυτή η έτατιέτική μέθοδος θα βελτιώέει τις αυτόματες μεταφράέεις. Ωέτόέο, οι υπολογιέτές δεν μπορούν να αντικαταέτήέουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Καμία μηχανή δεν μπορεί να μιμηθεί το ανθρώπινο κέντρο ομιλίας του εγκεφάλου. Οι μεταφραέτές και οι διερμηνείς θα έχουν δουλειά για πολλά χρόνια ακόμα! Απλά κείμενα θα μπορούν έτο μέλλον έίγουρα να μεταφράζονται από υπολογιέτές. Τραγούδια, ποίηέη και λογοτεχνία χρειάζονται ωέτόέο ένα ζωντανό έτοιχείο. Χρειάζονται το ανθρώπινο γλωέέικό αιέθητήριο. Και είναι καλά έτέι...

 

Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2016 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 ελληνικά - ινδονησιακά για αρχάριους