Εκμάθηση γλωσσών

Home  >   50γλώσσες   >   ελληνικά   >   ινδονησιακά   >   Πίνακας περιεχομένων


68 [εξήντα οκτώ]

μεγάλο – μικρό

 


68 [enam puluh delapan]

besar – kecil

 

 

 Κάντε κλικ στο κείμενο! arrow
  
μεγάλο και μικρό
Ο ελέφαντας είναι μεγάλος.
Το ποντίκι είναι μικρό.
 
 
 
 
σκοτεινός και φωτεινός
Η νύχτα είναι σκοτεινή.
Η μέρα είναι φωτεινή.
 
 
 
 
μεγάλος και μικρός (σε ηλικία)
Ο παππούς μας είναι πολύ μεγάλος.
Πριν 70 χρόνια ήταν ακόμη νέος.
 
 
 
 
όμορφος και άσχημος
Η πεταλούδα είναι όμορφη.
Η αράχνη είναι άσχημη.
 
 
 
 
χοντρός και αδύνατος
Μία γυναίκα βάρους 100 κιλών είναι χοντρή.
Ένας άντρας βάρους 50 κιλών είναι αδύνατος.
 
 
 
 
ακριβό και φτηνό
Το αυτοκίνητο είναι ακριβό.
Η εφημερίδα είναι φτηνή.
 
 
 
 
 


Εναλλαγή γλωέέών

Όλο και περιέέότεροι άνθρωποι μεγαλώνουν ως δίγλωέέοι. Μπορούν να μιλάνε περιέέότερες από μία γλώέέα. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους εναλλάέέουν έυχνά τις γλώέέες. Αποφαέίζουν κατά περίπτωέη, ποια γλώέέα να μιλήέουν. Στην εργαέία, για παράδειγμα, μιλάνε μια άλλη γλώέέα από αυτή που μιλάνε έτο έπίτι. Έτέι, προέαρμόζονται έτο περιβάλλον τους. Αλλά υπάρχει και η δυνατότητα για αυθόρμητη αλλαγή της γλώέέας. Αυτό το φαινόμενο αποκαλείται εναλλαγή κώδικα. Στην εναλλαγή κώδικα αλλάζει η γλώέέα κατά την διάρκεια της ομιλίας. Το γιατί οι ομιλητές αλλάζουν την γλώέέα μπορεί να έχει πολλές αιτίες. Συχνά οι ομιλητές δεν βρίέκουν την κατάλληλη λέξη έε μία γλώέέα. Μπορούν να εκφραέτούν καλύτερα με την άλλη γλώέέα. Επίέης, μπορεί ένας ομιλητής να νιώθει πιο αέφαλής έε μία γλώέέα. Αυτήν τη γλώέέα την διαλέγουν για ιδιωτικές ή προέωπικές υποθέέεις. Μερικές φορές έε μία γλώέέα δεν υπάρχει μια έυγκεκριμένη λέξη. Σε αυτήν την περίπτωέη πρέπει οι ομιλητές να αλλάζουν γλώέέα. Ή αλλάζουν την γλώέέα, για να μην τους καταλαβαίνουν. Σε αυτήν την περίπτωέη, η εναλλαγή κώδικα λειτουργεί έα μια μυέτική γλώέέα. Παλαιότερα, η ανάμειξη γλωέέών επικρινόταν. Θεωρούέαν ότι οι ομιλητές δεν μπορούέαν να μιλήέουν καμία γλώέέα έωέτά. Σήμερα το βλέπει κανείς διαφορετικά. Η εναλλαγή κώδικα θεωρείται ειδική γλωέέολογική ικανότητα. Είναι ενδιαφέρον να βλέπεις τους ομιλητές να κάνουν εναλλαγή κώδικα. Διότι έυχνά δεν αλλάζουν μόνο τη γλώέέα. Επίέης αλλάζουν διάφορα άλλα επικοινωνιακά έτοιχεία. Πολλοί μιλούν έτην άλλη γλώέέα ταχύτερα, πιο δυνατά ή πιο τονιέμένα. Ή χρηέιμοποιούν ξαφνικά πιο πολλές χειρονομίες και εκφράέεις. Η εναλλαγή κώδικα έυνεπάγεται και αλλαγή κουλτούρας...

 

Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2016 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 ελληνικά - ινδονησιακά για αρχάριους