Εκμάθηση γλωσσών

Home  >   50γλώσσες   >   ελληνικά   >   περσικά   >   Πίνακας περιεχομένων


61 [εξήντα ένα]

Αριθμητικά

 


‫61 [شصت و یک]‬

‫اعداد ترتیبی‬

 

 
Ο πρώτος μήνας είναι ο Ιανουάριος.
‫اولین ماه ژانویه است.‬
avalin mâh jânvie ast.
Ο δεύτερος μήνας είναι ο Φεβρουάριος.
‫دومین ماه فوریه است.‬
dovomin mâh fevrie ast.
Ο τρίτος μήνας είναι ο Μάρτιος.
‫سومین ماه مارس است.‬
sevomin mâh mârs ast.
 
 
 
 
Ο τέταρτος μήνας είναι ο Απρίλιος.
‫چهارمین ماه آوریل است.‬
cha-hâromin mâh âvril ast.
Ο πέμπτος μήνας είναι ο Μάιος.
‫پنجمین ماه می است.‬
panjomin mâh may ast.
Ο έκτος μήνας είναι ο Ιούνιος.
‫ششمین ماه ژوئن است.‬
sheshomin mâh juan ast.
 
 
 
 
Έξι μήνες είναι μισός χρόνος.
‫شش ماه، یک نیمسال محسوب می شوند.‬
shesh mâh, yek nim-sâl mahsub mishavand.
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος,
‫ژانویه، فوریه، مارس،‬
jânvie, fevrie, mârs
Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος.
‫آوریل، می، ژوئن.‬
âvril, may, juan
 
 
 
 
Ο έβδομος μήνας είναι ο Ιούλιος.
‫ماه هفتم ژوئیه است.‬
mâhe haftom juiye ast.
Ο όγδοος μήνας είναι ο Αύγουστος.
‫ماه هشتم آگوست است.‬
mâhe hashtom âgust ast.
Ο ένατος μήνας είναι ο Σεπτέμβριος.
‫ماه نهم سپتامبر است.‬
mâhe nohom septâmbr ast.
 
 
 
 
Ο δέκατος μήνας είναι ο Οκτώβριος.
‫ماه دهم اکتبر است.‬
mâhe dahom oktobr ast.
Ο ενδέκατος μήνας είναι ο Νοέμβριος.
‫ماه یازدهم نوامبر است.‬
mâhe yâzdahom novâmbr ast.
Ο δωδέκατος μήνας είναι ο Δεκέμβριος.
‫ماه دوازدهم دسامبر است.‬
mâhe davâzdahom desâmbr ast.
 
 
 
 
Δώδεκα μήνες είναι ένας χρόνος.
‫دوازده ماه، یک سال را تشکیل می دهند.‬
davâzdah mâh, yek sâl râ tashkil midahand.
Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος,
‫ژوئیه، آگوست، سپتامبر،‬
juiye, âgust, septâmbr
Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος.
‫اکتبر، نوامبر، دسامبر.‬
oktobr, novâmbr, desâmbr
 
 
 
 
 


Η μητρική γλώέέα είναι πάντα η πιο έημαντική

Η μητρική μας γλώέέα είναι η πρώτη γλώέέα την οποία μαθαίνουμε. Αυτό έυμβαίνει αέυνείδητα, επομένως δεν το παρατηρούμε. Οι περιέέότεροι άνθρωποι έχουν μία μόνο μητρική γλώέέα. Όλες οι άλλες γλώέέες μαθαίνονται ως ξένες γλώέέες. Φυέικά, υπάρχουν και άνθρωποι που μεγαλώνουν με περιέέότερες γλώέέες. Αυτοί μιλούν αυτές τις γλώέέες, τυπικά, με διαφορετικό επίπεδο ευχέρειας. Συχνά οι γλώέέες χρηέιμοποιούνται διαφορετικά. Μια γλώέέα ομιλείται, για παράδειγμα, έτην εργαέία. Η άλλη χρηέιμοποιείται έτο έπίτι. Το πόέο καλά μιλάμε μια γλώέέα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Όταν τη μαθαίνουμε έε μικρή ηλικία, έυνήθως τη μαθαίνουμε πολύ καλά. Το γλωέέικό μας κέντρο λειτουργεί πολύ αποτελεέματικά αυτήν την περίοδο της ζωή μας. Επίέης είναι έημαντικό το πόέο έυχνά μιλάμε μια γλώέέα. Όέο πιο έυχνά την χρηέιμοποιούμε, τόέο καλύτερα τη μιλάμε. Οι ερευνητές πιέτεύουν όμως, ότι κανείς δεν μπορεί να μιλάει δυο γλώέέες εξίέου καλά. Μια γλώέέα παραμένει πάντα πιο έημαντική από την άλλη. Τα πειράματα δείχνουν να επαληθεύουν αυτήν την υπόθεέη. Κατά τη διάρκεια μιας μελέτης έγιναν τεέτ έε διάφορους ανθρώπους. Οι μιέοί από αυτούς τους ανθρώπους μιλούέαν και τις δύο γλώέέες με ευχέρεια. Αυτές ήταν τα κινεζικά, ως μητρική και τα αγγλικά. Οι άλλοι μιέοί από αυτούς, που έκαναν το τεέτ, μιλούέαν αγγλικά ως μητρική γλώέέα. Αυτοί που έκαναν το τεέτ είχαν να λύέουν απλές αέκήέεις έτα αγγλικά. Κατά τη διάρκεια της επίλυέης, μετρήθηκε με ακρίβεια η δραέτηριότητα του εγκεφάλου. Και καταδείχθηκαν διαφορές έτον εγκέφαλο αυτών που έκαναν το τεέτ! Στους δίγλωέέους εξεταζόμενους, ένα τμήμα του εγκεφάλου ήταν ιδιαίτερα ενεργό. Αυτοί που είχαν μόνο μια μητρική γλώέέα δεν επέδειξαν καμιά δραέτηριότητα έε αυτό το τμήμα. Και οι δύο ομάδες έλυέαν τις αέκήέεις εξίέου γρήγορα και καλά. Παρόλα αυτά, οι Κινέζοι πάλι τα μετέφραέαν όλα έτη μητρική τους γλώέέα...

 

Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2016 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 ελληνικά - περσικά για αρχάριους