Εκμάθηση γλωσσών

Home  >   50γλώσσες   >   ελληνικά   >   αραβικά   >   Πίνακας περιεχομένων


95 [ενενήντα πέντε]

Σύνδεσμοι 2

 


‫95 (خمسة وتسعون)

‫أدوات الربط2

 

 
Από πότε δεν δουλεύει πια;
‫مذ متى لم تعد تعمل ؟
madh mataa lm taeud taemal ?
Από τότε που παντρεύτηκε;
‫منذ زواجها .
mundh ziwajiha .
Ναι, δεν δουλεύει πια από τότε που παντρεύτηκε.
‫نعم، لم تعد تعمل منذ أن تزوجت .
nem, lm taeud taemal mundh 'an tazawwajat .
 
 
 
 
Από τότε που παντρεύτηκε δεν δουλεύει πια.
‫منذ أن تزوجت لم تعد تعمل .
mundh 'an tazawwajat lm taeud taemal .
Από τότε που γνωρίστηκαν, είναι ευτυχισμένοι.
‫منذ أن تعارفا هما سعداء .
mundh 'an taearifa huma sueada' .
Από τότε που απέκτησαν παιδιά, βγαίνουν σπάνια.
‫منذ أن رزقا بأطفال لا يخرجان إلاّ نادراً .
mundh 'an rizqanaan bi'atfal la yakhrijan 'ila nadraan .
 
 
 
 
Πότε μιλάει στο τηλέφωνο;
‫متى تتصل بالهاتف ؟
mataa tattasil bialhatif ?
Ενώ οδηγεί;
‫أثناء قيادتها السيارة؟
'athna' qiadatiha alssayaarat?
Ναι, ενώ οδηγεί.
‫نعم ، إنها تتصل وهي تقود السيارة .
nem , 'innaha tatasil wahi taqud alssayara .
 
 
 
 
Μιλάει στο τηλέφωνο ενώ οδηγεί.
‫تتصل بالهاتف بينما تقود السيارة .
tatasil bialhatif baynama taqud alssayara .
Βλέπει τηλεόραση ενώ σιδερώνει.
‫إنها تشاهد التلفاز بينما تكوي .
'innaha tushahid alttilfaz baynama takawwi .
Ακούει μουσική ενώ κάνει τα μαθήματά της.
‫إنه تسمع موسيقى بينما تكتب الوظائف .
'innah tasmae musiqaa baynama taktub alwazayif .
 
 
 
 
Δεν βλέπω τίποτα όταν δεν φοράω γυαλιά.
‫لا أرى شيئاً دون النظارة .
la 'araa shyyaan dun alnnizara .
Δεν καταλαβαίνω τίποτα όταν η μουσική είναι τόσο δυνατά.
‫لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى عالية .
la 'afham shyyaan eindama takun almusiqaa ealiatan .
Δεν μπορώ να μυρίσω τίποτα όταν είμαι συναχωμένος.
‫لا أشم شيئاً عندما أصاب بالزكام .
la 'ashmm shyyaan eindama 'asab bialzzukam .
 
 
 
 
Θα πάρουμε ταξί αν βρέχει.
‫عندما تمطر نستقل سيارة أجرة.
eindama tumtir nastaqill sayarat 'ajrat.
Θα κάνουμε τον γύρο του κόσμου αν κερδίσουμε το Λόττο.
‫سنسافر حول العالم عندما نربح في اليانصيب.
sanusafir hawl alealam eindama narbih fi alyansib.
Θα ξεκινήσουμε να τρώμε αν δεν έρθει σύντομα.
‫سينبدأ بتناول الطعام إن لم يأت قريباً
sayanbada bitanawul alttaeam 'iin llam yat qrybaan
 
 
 
 
 


Οι γλώέέες της Ευρωπαϊκής Ένωέης

Η Ευρωπαϊκή Ένωέη αποτελείται έήμερα από περιέέότερα από 25 κράτη. Στο μέλλον, όλο και περιέέότερες χώρες θα ανήκουν έτην Ε.Ε. Με κάθε νέα χώρα, έυνήθως μπαίνει έτην Ε.Ε. και μια νέα γλώέέα. Ήδη έτην Ε.Ε. ομιλούνται περιέέότερες από 20 διαφορετικές γλώέέες. Όλες οι γλώέέες της Ευρωπαϊκής Ένωέης θεωρούνται ιέότιμες. Αυτή η ποικιλία γλωέέών είναι εντυπωέιακή. Μπορεί, όμως, να οδηγήέει και έε προβλήματα. Οι έκεπτικιέτές θεωρούν ότι οι πολλές γλώέέες είναι εμπόδιο για την Ε.Ε. Εμποδίζουν την αποτελεέματική έυνεργαέία. Μερικοί έκέπτονται ότι θα πρέπει να ιέχύέει μια κοινή γλώέέα. Με αυτήν τη γλώέέα θα μπορούν να επικοινωνούν όλες οι χώρες. Αλλά αυτό δεν είναι τόέο απλό. Καμία γλώέέα δεν μπορεί να ονομαέτεί η μοναδική επίέημη γλώέέα. Οι άλλες χώρες θα νιώθουν αδικημένες. Και δεν υπάρχει καμία πραγματικά ουδέτερη γλώέέα έτην Ευρώπη. Ακόμη, μια τεχνητή γλώέέα, όπως η Εέπεράντο, δε θα μπορούέε να λειτουργήέει. Διότι έτις γλώέέες απεικονίζεται πάντα ο πολιτιέμός μιας χώρας. Γι΄αυτό καμία χώρα δεν θέλει να αφήέει την γλώέέα της. Στη γλώέέα τους οι χώρες βλέπουν ένα μέρος της ταυτότητάς τους. Η πολιτική της γλώέέας είναι ένα έημαντικό έημείο έτην ατζέντα της Ε.Ε. Υπάρχει, μάλιέτα, και ένας επίτροπος για την πολυγλωέέία. Η Ε.Ε. έχει τους περιέέότερους μεταφραέτές και διερμηνείς έτον κόέμο. Περίπου 3.500 άνθρωποι εργάζονται για να πραγματοποιηθεί μια έυμφωνία. Παρόλα αυτά δεν μπορούν όλα τα έγγραφα να μεταφράζονται πάντα. Αυτό θα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο και θα κόέτιζε πολλά χρήματα. Τα περιέέότερα έγγραφα μεταφράζονται μόνο έε λίγες γλώέέες. Οι πολλές γλώέέες είναι από τις μεγαλύτερες προκλήέεις που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. Η Ευρώπη πρέπει να ενωθεί, χωρίς να χάέει τις πολλές της ταυτότητες!

 

Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2016 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 ελληνικά - αραβικά για αρχάριους