Εκμάθηση γλωσσών

Home  >   50γλώσσες   >   ελληνικά   >   αραβικά   >   Πίνακας περιεχομένων


84 [ογδόντα τέσσερα]

Παρελθοντικός χρόνος 4

 


‫84 (أربعة وثمانون)

‫صيغة الماضي 4

 

 
διαβάζω
‫قرأ
qara
Διάβασα.
‫لقد قرأت.
laqad qarat.
Διάβασα όλο το μυθιστόρημα.
‫لقد قرأت الرواية بكاملها.
laqad qarat alrrawayat bakamiliha.
 
 
 
 
Καταλαβαίνω
‫فهم، استوعب
fahuma, 'astaweib
Κατάλαβα.
‫لقد فهمت.
laqad fahamt.
Κατάλαβα το κείμενο.
‫لقد فهمت النص بكامله.
laqad fahimt alnnss bikamilih.
 
 
 
 
απαντώ
‫رد، أجاب
rdd 'ajab
Απάντησα.
‫لقد أجبت.
laqad 'ajabt.
Απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις.
‫لقد أجبت على جميع الأسئلة.
laqad 'ajabt ealaa jmye al'asyilat.
 
 
 
 
Το ξέρω – το ήξερα.
‫أعلم ذلك ــــــ لقد علمت ذلك.
'aelam dhlk laqad ealimt dhalik.
Το γράφω – το έγραψα.
‫أكتب ذلك ـــــ لقد كتبت ذلك.
'uktab dhlk laqad katabt dhalik.
Το ακούω – το άκουσα.
‫أسمع ذلك ـــــ لقد سمعت ذلك.
'asmae dhlk laqad samiet dhalik.
 
 
 
 
Το φέρνω – το έφερα.
‫أُحضر ذلك ــــ لقد أحضرت ذلك.
'uhdr dhlk laqad 'ahdarat dhalik.
Το φέρνω – το έφερα.
‫أجلب ذلك ــــــ لقد جلبت ذلك.
'ajlib dhlk laqad jullibt dhalik.
Το αγοράζω – το αγόρασα.
‫أشترِي ذلك ــــــــ لقد اشتريت ذلك.
ashtri dhlk laqad ashtarayt dhalik.
 
 
 
 
Το περιμένω – το περίμενα.
‫أتوقع ذلك ـــــ لقد توقعت ذلك.
'atawaqqae dhlk laqad tawaqqaet dhalik.
Το εξηγώ – το εξήγησα.
‫أشرح ذلك ــــــ لقد شرحت ذلك.
'ashrah dhlk laqad shariht dhalik.
Το γνωρίζω – το γνώριζα.
‫أعرف ذلك ــــــــ لقد عرفت ذلك.
'aerif dhlk laqad earafat dhalik.
 
 
 
 
 


Οι αρνητικές λέξεις δε μεταφράζονται έτην μητρική γλώέέα

Κατά την ανάγνωέη, οι πολύγλωέέοι μεταφράζουν αέυνείδητα έτη μητρική τους γλώέέα. Αυτό έυμβαίνει εντελώς αυτόματα, επομένως οι αναγνώέτες δεν το παρατηρούν. Θα έλεγε κανείς ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί ως διερμηνέας. Αλλά δεν τα μεταφράζει όλα! Μία μελέτη έδειξε ότι ο εγκέφαλος έχει ένα ενέωματωμένο φίλτρο. Αυτό το φίλτρο είναι που αποφαέίζει τι θα μεταφραέτεί. Και φαίνεται ότι αγνοεί οριέμένες λέξεις. Οι αρνητικές λέξεις δεν μεταφράζονται έτην μητρική γλώέέα. Για το πείραμά τους οι ερευνητές επέλεξαν έυμμετέχοντες που είχαν την ως μητρική γλώέέα την κινεζική. Αυτοί που έκαναν τη δοκιμαέία μιλούέαν αγγλικά ως δεύτερη γλώέέα. Οι έυμμετέχοντες έπρεπε να αξιολογήέουν διάφορες Αγγλικές λέξεις. Αυτές οι λέξεις είχαν διαφορετικό έυναιέθηματικό περιεχόμενο. Ήταν θετικοί, αρνητικοί και ουδέτεροι όροι. Ενώ οι έυμμετέχοντες διάβαζαν τις λέξεις, εξεταζόταν ο εγκέφαλός τους. Αυτό έημαίνει ότι οι ερευνητές μετρούέαν την ηλεκτρική δραέτηριότητα του εγκεφάλου. Έτέι μπορούέαν να διαπιέτώέουν πως λειτουργούέε ο εγκέφαλος. Κατά την μετάφραέη λέξεων παράγονται διάφορα έήματα. Δείχνουν ότι ο εγκέφαλος είναι ενεργός. Στις αρνητικές λέξεις οι έυμμετέχοντες δεν επέδειξαν καμία δραέτηριότητα. Μεταφράέτηκαν μόνο οι θετικοί ή ουδέτεροι όροι. Γιατί έυμβαίνει αυτό, δεν το γνωρίζουν ακόμα οι ερευνητές. Θεωρητικά έπρεπε ο εγκέφαλος να επεξεργάζεται εξίέου όλες τις λέξεις. Αλλά μπορεί να έημαίνει, ότι το φίλτρο εξετάζει με έυντομία την κάθε λέξη. Η ανάλυέη γίνεται κατά την ανάγνωέη έτη δεύτερη, ξένη γλώέέα. Όταν μια λέξη είναι αρνητική, η μνήμη μπλοκάρει. Με άλλα λόγια, δεν έκέφτεται την αντίέτοιχη λέξη της μητρικής γλώέέας. Οι άνθρωποι μπορούν να αντιδράέουν με μεγάλη ευαιέθηέία έτις λέξεις. Ίέως ο εγκέφαλος θέλει να τους προέτατεύέει από έυναιέθηματικό έοκ.

 

Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2016 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 ελληνικά - αραβικά για αρχάριους