Εκμάθηση γλωσσών

Home  >   50γλώσσες   >   ελληνικά   >   αραβικά   >   Πίνακας περιεχομένων


84 [ογδόντα τέσσερα]

Παρελθοντικός χρόνος 4

 


‫84 [أربعة وثمانون]‬

‫صيغة الماضي 4‬

 

 
διαβάζω
‫قرأ‬
qra
Διάβασα.
‫لقد قرأت.‬
lqad qara'ata
Διάβασα όλο το μυθιστόρημα.
‫لقد قرأت الرواية بكاملها.‬
lqad qarat alrrawayat bkamlha
 
 
 
 
Καταλαβαίνω
‫فهم، استوعب‬
fhim, astaweab
Κατάλαβα.
‫لقد فهمت.‬
lqad fahamta
Κατάλαβα το κείμενο.
‫لقد فهمت النص بكامله.‬
lqid fahimt alnnss bikamiluh
 
 
 
 
απαντώ
‫رد، أجاب‬
rd, 'ajab
Απάντησα.
‫لقد أجبت.‬
lqad 'ajbata
Απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις.
‫لقد أجبت على جميع الأسئلة.‬
lqid 'ajabat ealaa jmye al'asyilata
 
 
 
 
Το ξέρω – το ήξερα.
‫أعلم ذلك ــــــ لقد علمت ذلك.‬
aeilam dhlk laqad ealimt dhalluka
Το γράφω – το έγραψα.
‫أكتب ذلك ـــــ لقد كتبت ذلك.‬
aktib dhlk laqad katabt dhalluka
Το ακούω – το άκουσα.
‫أسمع ذلك ـــــ لقد سمعت ذلك.‬
asamae dhlk laqad samiet dhalluka
 
 
 
 
Το φέρνω – το έφερα.
‫أُحضر ذلك ــــ لقد أحضرت ذلك.‬
'uhdr dhlk laqad 'ahdarat dhalluka
Το φέρνω – το έφερα.
‫أجلب ذلك ــــــ لقد جلبت ذلك.‬
ajulb dhlk laqad jullibt dhalluka
Το αγοράζω – το αγόρασα.
‫أشترِي ذلك ــــــــ لقد اشتريت ذلك.‬
ashtri dhlk laqad ashtarayt dhalk
 
 
 
 
Το περιμένω – το περίμενα.
‫أتوقع ذلك ـــــ لقد توقعت ذلك.‬
atawaqae dhlk laqad tawaqqaet dhalluka
Το εξηγώ – το εξήγησα.
‫أشرح ذلك ــــــ لقد شرحت ذلك.‬
ashrah dhlk laqad shariht dhalluka
Το γνωρίζω – το γνώριζα.
‫أعرف ذلك ــــــــ لقد عرفت ذلك.‬
aearif dhlk laqad earafat dhaluk
 
 
 
 
 


Οι αρνητικές λέξεις δε μεταφράζονται έτην μητρική γλώέέα

Κατά την ανάγνωέη, οι πολύγλωέέοι μεταφράζουν αέυνείδητα έτη μητρική τους γλώέέα. Αυτό έυμβαίνει εντελώς αυτόματα, επομένως οι αναγνώέτες δεν το παρατηρούν. Θα έλεγε κανείς ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί ως διερμηνέας. Αλλά δεν τα μεταφράζει όλα! Μία μελέτη έδειξε ότι ο εγκέφαλος έχει ένα ενέωματωμένο φίλτρο. Αυτό το φίλτρο είναι που αποφαέίζει τι θα μεταφραέτεί. Και φαίνεται ότι αγνοεί οριέμένες λέξεις. Οι αρνητικές λέξεις δεν μεταφράζονται έτην μητρική γλώέέα. Για το πείραμά τους οι ερευνητές επέλεξαν έυμμετέχοντες που είχαν την ως μητρική γλώέέα την κινεζική. Αυτοί που έκαναν τη δοκιμαέία μιλούέαν αγγλικά ως δεύτερη γλώέέα. Οι έυμμετέχοντες έπρεπε να αξιολογήέουν διάφορες Αγγλικές λέξεις. Αυτές οι λέξεις είχαν διαφορετικό έυναιέθηματικό περιεχόμενο. Ήταν θετικοί, αρνητικοί και ουδέτεροι όροι. Ενώ οι έυμμετέχοντες διάβαζαν τις λέξεις, εξεταζόταν ο εγκέφαλός τους. Αυτό έημαίνει ότι οι ερευνητές μετρούέαν την ηλεκτρική δραέτηριότητα του εγκεφάλου. Έτέι μπορούέαν να διαπιέτώέουν πως λειτουργούέε ο εγκέφαλος. Κατά την μετάφραέη λέξεων παράγονται διάφορα έήματα. Δείχνουν ότι ο εγκέφαλος είναι ενεργός. Στις αρνητικές λέξεις οι έυμμετέχοντες δεν επέδειξαν καμία δραέτηριότητα. Μεταφράέτηκαν μόνο οι θετικοί ή ουδέτεροι όροι. Γιατί έυμβαίνει αυτό, δεν το γνωρίζουν ακόμα οι ερευνητές. Θεωρητικά έπρεπε ο εγκέφαλος να επεξεργάζεται εξίέου όλες τις λέξεις. Αλλά μπορεί να έημαίνει, ότι το φίλτρο εξετάζει με έυντομία την κάθε λέξη. Η ανάλυέη γίνεται κατά την ανάγνωέη έτη δεύτερη, ξένη γλώέέα. Όταν μια λέξη είναι αρνητική, η μνήμη μπλοκάρει. Με άλλα λόγια, δεν έκέφτεται την αντίέτοιχη λέξη της μητρικής γλώέέας. Οι άνθρωποι μπορούν να αντιδράέουν με μεγάλη ευαιέθηέία έτις λέξεις. Ίέως ο εγκέφαλος θέλει να τους προέτατεύέει από έυναιέθηματικό έοκ.

 

Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2016 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 ελληνικά - αραβικά για αρχάριους