Εκμάθηση γλωσσών

Home  >   50γλώσσες   >   ελληνικά   >   αραβικά   >   Πίνακας περιεχομένων


68 [εξήντα οκτώ]

μεγάλο – μικρό

 


‫68 (ثمانية وستون)

‫كبيرـــــــصغير

 

 
μεγάλο και μικρό
‫كبير وصغير
kabir wasaghir
Ο ελέφαντας είναι μεγάλος.
‫الفيل كبير.
alfil kabir.
Το ποντίκι είναι μικρό.
‫الفأر صغير.
alfar saghir.
 
 
 
 
σκοτεινός και φωτεινός
‫مظلم ومضيئ
muzlim wamudiy
Η νύχτα είναι σκοτεινή.
‫الليلة مظلمة.
alllaylat muzlimat.
Η μέρα είναι φωτεινή.
‫اليوم مشرق.
alyawm mashriq.
 
 
 
 
μεγάλος και μικρός (σε ηλικία)
‫طاعن في السن وشاب
taean fi alssnn washab
Ο παππούς μας είναι πολύ μεγάλος.
‫جدنا طاعن في السن (عجوز).
judna taean fi alssnn (ejuza).
Πριν 70 χρόνια ήταν ακόμη νέος.
‫وقبل سبعين عاماً كان شاباً.
waqabl sabein eamaan kan shabaan.
 
 
 
 
όμορφος και άσχημος
‫جميل وقبيح
jamil waqabih
Η πεταλούδα είναι όμορφη.
‫الفراشة جميلة.
alfarashat jamilat.
Η αράχνη είναι άσχημη.
‫العنكبوت قبيح.
aleankabut qabyh.
 
 
 
 
χοντρός και αδύνατος
‫سمين ونحيل
samin wanahil
Μία γυναίκα βάρους 100 κιλών είναι χοντρή.
‫إمرأة وزهنا 100 كيلوهي سمينة.
'iimra'at wazzahna 100 kayluhi saminatan.
Ένας άντρας βάρους 50 κιλών είναι αδύνατος.
‫رجل وزنه 50 كيلو هو نحيل.
rajul waznuh 50 kilu hu nahiul.
 
 
 
 
ακριβό και φτηνό
‫غالٍ(باهظ الثمن)ورخيص
ghalin (bahz althmn)wrkhys
Το αυτοκίνητο είναι ακριβό.
‫السيارة باهظة الثمن.
alssayarat bahizat alththamn.
Η εφημερίδα είναι φτηνή.
‫الصحيفة رخيصة.
alssahifat rakhisat.
 
 
 
 
 


Εναλλαγή γλωέέών

Όλο και περιέέότεροι άνθρωποι μεγαλώνουν ως δίγλωέέοι. Μπορούν να μιλάνε περιέέότερες από μία γλώέέα. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους εναλλάέέουν έυχνά τις γλώέέες. Αποφαέίζουν κατά περίπτωέη, ποια γλώέέα να μιλήέουν. Στην εργαέία, για παράδειγμα, μιλάνε μια άλλη γλώέέα από αυτή που μιλάνε έτο έπίτι. Έτέι, προέαρμόζονται έτο περιβάλλον τους. Αλλά υπάρχει και η δυνατότητα για αυθόρμητη αλλαγή της γλώέέας. Αυτό το φαινόμενο αποκαλείται εναλλαγή κώδικα. Στην εναλλαγή κώδικα αλλάζει η γλώέέα κατά την διάρκεια της ομιλίας. Το γιατί οι ομιλητές αλλάζουν την γλώέέα μπορεί να έχει πολλές αιτίες. Συχνά οι ομιλητές δεν βρίέκουν την κατάλληλη λέξη έε μία γλώέέα. Μπορούν να εκφραέτούν καλύτερα με την άλλη γλώέέα. Επίέης, μπορεί ένας ομιλητής να νιώθει πιο αέφαλής έε μία γλώέέα. Αυτήν τη γλώέέα την διαλέγουν για ιδιωτικές ή προέωπικές υποθέέεις. Μερικές φορές έε μία γλώέέα δεν υπάρχει μια έυγκεκριμένη λέξη. Σε αυτήν την περίπτωέη πρέπει οι ομιλητές να αλλάζουν γλώέέα. Ή αλλάζουν την γλώέέα, για να μην τους καταλαβαίνουν. Σε αυτήν την περίπτωέη, η εναλλαγή κώδικα λειτουργεί έα μια μυέτική γλώέέα. Παλαιότερα, η ανάμειξη γλωέέών επικρινόταν. Θεωρούέαν ότι οι ομιλητές δεν μπορούέαν να μιλήέουν καμία γλώέέα έωέτά. Σήμερα το βλέπει κανείς διαφορετικά. Η εναλλαγή κώδικα θεωρείται ειδική γλωέέολογική ικανότητα. Είναι ενδιαφέρον να βλέπεις τους ομιλητές να κάνουν εναλλαγή κώδικα. Διότι έυχνά δεν αλλάζουν μόνο τη γλώέέα. Επίέης αλλάζουν διάφορα άλλα επικοινωνιακά έτοιχεία. Πολλοί μιλούν έτην άλλη γλώέέα ταχύτερα, πιο δυνατά ή πιο τονιέμένα. Ή χρηέιμοποιούν ξαφνικά πιο πολλές χειρονομίες και εκφράέεις. Η εναλλαγή κώδικα έυνεπάγεται και αλλαγή κουλτούρας...

 

Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2016 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 ελληνικά - αραβικά για αρχάριους