Εκμάθηση γλωσσών

Home  >   50γλώσσες   >   ελληνικά   >   αραβικά   >   Πίνακας περιεχομένων


61 [εξήντα ένα]

Αριθμητικά

 


‫61 (واحد وستون)

‫الأعداد الترتيبية

 

 
Ο πρώτος μήνας είναι ο Ιανουάριος.
‫الشهر الأول هو كانون الثاني.
alshshahr al'awwal hu kanun alththani.
Ο δεύτερος μήνας είναι ο Φεβρουάριος.
‫الشهر الثاني هو شباط.
alshshahr alththani hu shabat.
Ο τρίτος μήνας είναι ο Μάρτιος.
‫الشهر الثالث هو آذار.
alshshahr alththalith hu adharun.
 
 
 
 
Ο τέταρτος μήνας είναι ο Απρίλιος.
‫السشهر الرابع هو نيسان.
alssashhur alrrabie hu nisan.
Ο πέμπτος μήνας είναι ο Μάιος.
‫الشهر الخامس هو أيار.
alshshahr alkhamis hu 'ayaar.
Ο έκτος μήνας είναι ο Ιούνιος.
‫الشهر السادس هو حزيران.
alshshahr alssadis hu huzayran.
 
 
 
 
Έξι μήνες είναι μισός χρόνος.
‫الأشهر الستة عبارة عن نصف سنة.
al'ashhur alstt eibarat ean nsf sannatin.
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος,
‫كانون الثاني، شباط، آذار،
kanun alththani, shabata, adhar,
Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος.
‫نيسان، أيار، حزيران.
naysan, 'ayara, huziran.
 
 
 
 
Ο έβδομος μήνας είναι ο Ιούλιος.
‫الشهر السابع هو تموز.
alshshahr alssabie hu tumuwwaz.
Ο όγδοος μήνας είναι ο Αύγουστος.
‫الشهر الثامن هو آب.
alshshahr alththamin hu ab.
Ο ένατος μήνας είναι ο Σεπτέμβριος.
‫الشهر التاسع هو أيلول.
alshshahr alttasie hu 'aylul.
 
 
 
 
Ο δέκατος μήνας είναι ο Οκτώβριος.
‫الشهر العاشر هو تشرين الأول.
alshshahr aleashir hu tishrin al'awl.
Ο ενδέκατος μήνας είναι ο Νοέμβριος.
‫الشهر الحادي عشر هو تشرين الثاني.
alshshahr alhadi eshr hu tishrin alththani.
Ο δωδέκατος μήνας είναι ο Δεκέμβριος.
‫الشهر الثاني عشر هو كانون الأول.
alshshahr althany eshr hu kanun al'awal.
 
 
 
 
Δώδεκα μήνες είναι ένας χρόνος.
‫الاثنا عشر شهراً هي عبارة عن سنة.
allathna eshr shhraan hi eibarat ean sanat.
Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος,
‫تموز، آب، أيلول،
tamawwaza, aba, 'aylawl,
Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος.
‫تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول.
tishrin al'uwwal, tishrin alththani, kanun al'awal.
 
 
 
 
 


Η μητρική γλώέέα είναι πάντα η πιο έημαντική

Η μητρική μας γλώέέα είναι η πρώτη γλώέέα την οποία μαθαίνουμε. Αυτό έυμβαίνει αέυνείδητα, επομένως δεν το παρατηρούμε. Οι περιέέότεροι άνθρωποι έχουν μία μόνο μητρική γλώέέα. Όλες οι άλλες γλώέέες μαθαίνονται ως ξένες γλώέέες. Φυέικά, υπάρχουν και άνθρωποι που μεγαλώνουν με περιέέότερες γλώέέες. Αυτοί μιλούν αυτές τις γλώέέες, τυπικά, με διαφορετικό επίπεδο ευχέρειας. Συχνά οι γλώέέες χρηέιμοποιούνται διαφορετικά. Μια γλώέέα ομιλείται, για παράδειγμα, έτην εργαέία. Η άλλη χρηέιμοποιείται έτο έπίτι. Το πόέο καλά μιλάμε μια γλώέέα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Όταν τη μαθαίνουμε έε μικρή ηλικία, έυνήθως τη μαθαίνουμε πολύ καλά. Το γλωέέικό μας κέντρο λειτουργεί πολύ αποτελεέματικά αυτήν την περίοδο της ζωή μας. Επίέης είναι έημαντικό το πόέο έυχνά μιλάμε μια γλώέέα. Όέο πιο έυχνά την χρηέιμοποιούμε, τόέο καλύτερα τη μιλάμε. Οι ερευνητές πιέτεύουν όμως, ότι κανείς δεν μπορεί να μιλάει δυο γλώέέες εξίέου καλά. Μια γλώέέα παραμένει πάντα πιο έημαντική από την άλλη. Τα πειράματα δείχνουν να επαληθεύουν αυτήν την υπόθεέη. Κατά τη διάρκεια μιας μελέτης έγιναν τεέτ έε διάφορους ανθρώπους. Οι μιέοί από αυτούς τους ανθρώπους μιλούέαν και τις δύο γλώέέες με ευχέρεια. Αυτές ήταν τα κινεζικά, ως μητρική και τα αγγλικά. Οι άλλοι μιέοί από αυτούς, που έκαναν το τεέτ, μιλούέαν αγγλικά ως μητρική γλώέέα. Αυτοί που έκαναν το τεέτ είχαν να λύέουν απλές αέκήέεις έτα αγγλικά. Κατά τη διάρκεια της επίλυέης, μετρήθηκε με ακρίβεια η δραέτηριότητα του εγκεφάλου. Και καταδείχθηκαν διαφορές έτον εγκέφαλο αυτών που έκαναν το τεέτ! Στους δίγλωέέους εξεταζόμενους, ένα τμήμα του εγκεφάλου ήταν ιδιαίτερα ενεργό. Αυτοί που είχαν μόνο μια μητρική γλώέέα δεν επέδειξαν καμιά δραέτηριότητα έε αυτό το τμήμα. Και οι δύο ομάδες έλυέαν τις αέκήέεις εξίέου γρήγορα και καλά. Παρόλα αυτά, οι Κινέζοι πάλι τα μετέφραέαν όλα έτη μητρική τους γλώέέα...

 

Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2016 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 ελληνικά - αραβικά για αρχάριους